22 مهر 1399

محور های پژوهشی مرکز تحقیقات مدولاسیون عصبی و درد

دانشجو و پژوهشگر گرامی
این مرکز تحقیقاتی نه تنها به انجام پروژه های بین المللی، داخلی و همکاری با پژوهشگرانی که سابقه قبلی پژوهش دارند پرداخته، بلکه به آموزش افراد علاقه مندی که تجربه ای در این زمینه ندارند نیز می پردازد. همکاری با افراد علاقه مند صرفا در بحث پژوهشی نبوده و افراد داوطلب میتوانند در زمینه های فرهنگی، شبکه های اجتماعی و مدیا نیز به فعالیت بپردازند. ما به تمامی افراد علاقه مند خوش آمد می گوییم.با توجه به نیاز وجود رویه ای منظم برای جذب دانشجویان و همچنین مشخص بودن نحوه همکاری بادانشجویان، بر آن شدیم تا به توضیح این الگوریتم در مرکز بپردازیم.این مرکز بیش از ده نوع پروسیجر مختلف را در زمینه های درد و نورومدولاسیون به انجام می رساند. شرح دقیق این مداخلات در فلوچارت زیر قابل ملاحظه است.

مشاهده و دانلود محور های پژوهشی :

محور های پژوهشی

0 دیدگاه
دیدگاه خود را بیان کنید