5 دی 1397

تأثیر میدان الکترومغناطیسی برروی مدولاسیون عصبی و کنترل درد

برگزاری سومین سخنرانی علمی با عنوان تأثیر میدان الکترومغناطیسی برروی مدولاسیون عصبی و کنترل درد

ارائه دهنده : دکتر علی رضا مهدیزاده  (عضو هیأت علمی و دانشیار گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی شیراز)

تاریخ برگزاری : پنجم دی ماه 1397

مکان: شیراز، خیابان زند، ساختمان پزشکی زند، طبقه چهارم، مرکز مدولاسیون عصبی و درد

 

0 دیدگاه
دیدگاه خود را بیان کنید